Skip to main content

DBH etapako helburuak 2023-24

CURRICULUM berria

HELBURUA

CURRICULUM berria ezagutu eta ezarpena gauzatu. Egoerak eta ebaluazio berria ezagutu

Jarduerak

  • EKI material berrian prestakuntza jaso.
  • EKI materialak azteztu egoera berriak ezagutzeko.
  • Gure materialetan doikuntzak egin...
  • Ebaluazio irizpideak eta adierazleak doitu.

Arduraduna-Agenteak

DBHko irakasle guztiak

Aniztasunari erantzuteko IDU

HELBURUA

Aniztasunari erantzuteko IDU printzipioak gure materialetan ezarri

Jarduerak

  • Prestakuntza jaso IDU eta maila anitzak.
  • Erabiltzen ditugun ma- terialetan doiketak egin( EKI), egoerak aurkezte- ko,grabaketak, laburpe- nak, irakurgaia errazak..

Arduraduna-Agenteak

DBHko irakasleak

Baliabideak

Ordutegietan bi saio

Ebaluazioa:Adierazleak eta datak

1.ebaluazio bukaeran

Ebaluazioa

HELBURUA

Curriculum berriak eskatzen dituen ezar- penak ezagutu eta doiketak egin Gurasoekin komuni- katzeko informeak aldatu.

Jarduerak

Erregistroak sortu jarraipenak egiteko.

Arduraduna-Agenteak

Eneritz, Marijo

TEAMLABS taldean parte hartu.

HELBURUA

TEAMLABS taldean parte hartu. Proiektuetan oinarri- tutako hezkuntzaren ezarpena bideratu

Jarduerak

TEAMLABS taldean par- te hartu proiektuen he- zurdura finkatzeko. Proiektu berriak diseina- tu eta gauzatu.

Tutoretzak eta LP taldeak

HELBURUA

Tutoretzak eta LP taldeak bideratzu ikasleen jarraipena egiteko.

Jarduerak

  • LP taldeetako jarrai- penerako erregistroak sortu.
  • Gurasoei Ikasleen ebolu- zioaren berri eman infor- meetan. jarraipenerako erregistroak sortu.
  • Gurasoei Ikasleen ebolu- zioaren berri eman infor- meetan.

Prestakuntza

HELBURUA

Prestakuntza: Curriculum berrian IDU eta maila anitzak Ko-dozentzia.